Usvojen Budžet Općine Hadžići za 2020. godinu u iznosu od 14,2 miliona KM

Pod predsjedavanjem Adija Kalema danas je održana 31. redovna sjednica Općinskog vijeća Hadžići kojoj su prisustvovala 24 vijećnika. Većinom glasova vijećnici su usvojili Budžet Općine Hadžići za 2020. godinu u iznosu od 14.240.000 KM. U 2020. budžetskoj godini  nastavit će se sa započetim kapitalnim projektima iz 2019. godine, kao i novim projektima koji će biti uvršteni u Program rada Općinskog načelnika. Kapitalni rashodi i izdaci su planirani u ukupnom iznosu od 8.036.593 KM i predstavljaju 56,44% ukupnog budžeta.

OV31_sjendica_2019

Za općinskog pravobranioca, općine Hadžići na period od četiri godine imenovana je Meliha Halilagić, dipl. pravnik iz Sarajeva.

OV31_sjendica_2019_2

Općinsko vijeće Hadžići usvojilo je Program rada Općinskog vijeća za 2020. godinu koji sadrži 52 tačke. Od toga je 49 tačaka za razmatranje na redovnim sjednicama Općinskog vijeća, a tri tačke su druge programske aktivnosti Općinskog vijeća.

OV31_sjendica_2019_18

Na dnevnom redu su još bile i usvojene slijedeće tačke: Odluka o pristupanju izmjenama Statuta Općine Hadžići, Statutarna odluka o izmjenama Statuta Općine Hadžići, Odluka o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje, Odluka o zaštiti i zaštitnim mjerama za izvorišta pitke podzemne vode bunara B-2 u području pogona „Coca – Cola“ HBC B-H d.o.o. Sarajevo, Informacija o predškolskom odgoju i obrazovanju na području općine Hadžići te Vijećnička pitanja, odgovori i inicijative.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0