Usaglašavanje oko budućeg zaštićenog područja Bjelašnica – Visočica – Treskavica – Kanjon Rakitnice

Načelnici Općina Hadžići i Trnovo, g. Hamdo Ejubović i g. Ibro Berilo sa svojim pomoćnicima i saradnicima održali su danas radni sastanak u zgradi Općine u cilju usaglašavanja aktivnosti lokalnih zajednica na uspostavljanju zaštićenog područja Bjelašnica – Treskavica – Visočica – Kanjon Rakitnice.

Berilo_2019 Berilo_2019_1

Dogovoreno je da  Općinska vijeća dviju općina što prije sazovu tematske sjednice na kojima će se donijeti konkretni zaključci i primjedbe.

Berilo_2019_4

Federalno ministarstvo okoliša i turizma uz podršku Programa Ujedinjenih nacija za okoliš (UNEP) je nešto ranije organiziralo niz sastanaka sa općinama Konjic, Trnovo i Hadžići koji su rezultirali dogovorom o konačnom obuhvatu budućeg zaštićenog područja Bjelašnica – Visočica – Treskavica – Kanjon Rakitnice, koje bi nakon provođenja zakonske procedure proglašenja zaštite obuhvatalo oko 24,000 ha na teritorijama ovih općina (oko 10.000 ha na području općine Konjic, oko 9.200 ha na području općine Trnovo i oko 4.600 ha na području općine Hadžići).

Berilo_2019_3

Preliminarno je utvrđeno i da bi ovom prostoru bila dodijeljena treća kategorija zaštite – park prirode. Prema Zakonu o zaštiti prirode FBiH („Sl. novine FBiH“, broj: 66/13) park prirode je prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna i/ili mora i s naglašenim pejzažnim, odgojno-obrazovnim, kulturno-istorijskim i turističko-rekreacijskim vrijednostima. U parku prirode dopuštene su privredne i druge djelatnosti i radnje kojima se ne ugrožavaju njegove bitne odlike i uloga.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0