UPOZORENJE NA POVEĆANU OPASNOST OD POŽARA

Obzirom na nastali topli vremenski period sa izrazito visokim temperaturama zraka, što povećava opasnost od nastanka i širenja požara na otvorenom prostoru, upozoravamo sva fizička i pravna lica, kao i sve subjekte sistema zaštite i spašavanja da ODMAH u skladu sa važećim zakonskim propisima, preduzmu neophodne dodatne preventivne mjere u sprječavanju nastanka požara na području općine Hadžići.

Upozoravamo stanovništvo na zabranu upotrebe nekontrolisane vatre na otvorenom prostoru, posebno u blizini lako zapaljivih materijala, šumskih površina, površina sumnjivih i obilježenih minskim znacima, površinama pod usjevima, stambenih naselja, željezničke pruge, puteva, na trasama elektroenergetskih vodova i dr.

U slučaju nastanka požara odnosno, nekontrolisanog širenja vatre na bilo kojem području općine Hadžići, potrebno je odmah obavijestiti:

Profesionalnu vatrogasnu jedinicu (PVJ Sarajevo) na tel. broj 123 ili
Vatrogasno društvo „Tarčin“ na tel. broj 033/418 – 882 ili
Operativni centar Službe za civilnu zaštitu i mjesne zajednice općine Hadžići na tel. broj 033/421 – 400 u toku radnog vremena,
Operativni centar Kantonalne uprave civilne zaštite Sarajevo, na tel. broj 121 van radnog vremena.

kako bi se preduzele hitne radnje i mjere u gašenju i sprječavanju širenja požara.
Napominjemo, da su zakonskim propisima predviđene sankcije za počinioce nastanka požara.
Takođe, zakonski je kažnjivo ne preduzimanje propisanih preventivnih mjera zaštite od požara od strane pravnih lica, vlasnika i korisnika građevina i prostora.

SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU I MJESNE ZAJEDNICE

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0