U petak zvanična identifikacija žrtava masovne grobnice Igman-Lokvice

U Prosekturi Gradskog groblja Visoko u petak 25.10. 2019. godine počet će zvanična identifikacija žrtava ekshumiranih početkom juna ove godine iz masovne gobnice Lokvice ispod Golog Brda na Igmanu. Iz ove grobnice ekshumirana su tijela  12 žrtava bošnjačke nacionalnosti iz Donjih Hadžića. Radi se o: Nuhanović (Mustafa) Almir, Nuhanović (Avdo) Šefik, Nuhanović (Alija) Hasan, Piknjač (Mušan) Selver, Hrnjić (Ahmed) Fahrija, Lokvančić (Hamid) Ahmed, Beganović (Adema) Salko, Karavdić (Džemail) Zahir, Hasanović (Hamid) Hamdo, Veljković (Derviš) Mirsad. Dvije preostale osobe su u procesu identifikacije, a sve ukazuje da se radi o Bašić (Redžo) Emiru i Kadrić (Nazif) Sejfudinu. Zvanična identifikacija obavit će su u prisustvu porodica žrtava i nadležnih institucija. Datum dženaze bit će naknadno određen. U 2019. godini još uvijek se traga za 86 Bošnjaka iz Hadžića koji se vode pod terminom „nestali“, starosti od 19 do 70 godina.

 

Udruženje za traženje zarobljenih i nestalih osoba općine Hadžići

Sekretar Ferida Nišić

033/422-150 i 061-371-718

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0