U P O Z O R E NJ E O OBAVEZAMA GRAĐANA U USLOVIMA POVEĆANIH KIŠNIH PADAVINA

Upozoravaju se građani da su, u skladu sa odredbama člana 78. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih  dobara od prirodnih i drugih nesreća (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine” broj 39/03, 22/06 i 43/10), obavezni blagovremeno preduzeti mjere kontrolisane odvodnje voda iznad svojih objekata, te izvršiti čišćenje postojećih kanala na vlastitim parcelama iz kojih je moguće da dođe do razljevanja i natapanja zemljišta, a što pogoduje njegovom pomjeranju. Blagovremenim preduzimanjem mjera po pitanju kontrolisane odvodnje površinskih voda će se smanjiti mogućnost nastanka pomjeranja tla i ugrožavanja ljudi i materijalnih dobara. Svako klizanje tla je potencijalna opasnost po ljude i materijalna dobra te blagovremenim preduzimanjem radnji od strane građana će se ova opasnost umanjiti i spriječiti nastanak neželjenih posljedica.

 

 

                                                                      K O M A N D A N T

                                                              OPĆINSKOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE

                                                                  Hamdo Ejubović, dipl.ing.maš.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0