U četvrtak šesta sjednica Općinskog vijeća Hadžići

 

Na osnovu člana 56. Poslovnika Općinskog vijeća Hadžići, predsjedavajući Adnan Proha, sazvao šestu sjednicu Općinskog vijeća Hadžići za četvrtak. 30.03.2017. godine u 10:00 sati.

Sjednica će se održati u prostorijama Sale za sjednice Općinskog vijeća Hadžići (ul. Hadželi 114).

D n e v n i   r e d:

1. a) Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Hadžići za period od 01.01. do 31.12.2016. godine;

b) Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja – završnog računa Budžeta Općine Hadžići za 2016. godinu – Prijedlog;

2.  Odluka o ograničenju i zabrani obavljanja određenih poslovnih djelatnosti na području općine Hadžići – Prijedlog;

3. Odluka o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica na području općine Hadžići – Prijedlog;

4. a) Finansijski izvještaj i izvještaj o radu JU „Kulturno-sportski i rekreacioni centar“ Hadžići za 2016. godinu;

b) Plan i program rada JU „Kulturno-sportski i rekreacioni centar“ Hadžići za 2017. godinu;

5. Inicijativa o promjeni naziva JU Osnovna škola „Hadžići“ iz Hadžića;

6. Informacija o stanju zdravstvene zaštite na području općine Hadžići;

7. Informacija o dodjeli stipendija za školsku – akademsku 2016-2017. godinu;

8. Informacija o ugroženosti teritorije općine Hadžići minsko – eksplozivnim i neeksplodiranim ubojnim sredstvima;

9. Rješenja imovinsko – pravne službe;

10. Vijećnička pitanja, odgovori i inicijative.

 

 

 

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0