U četvrtak 9. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Predsjedavajući Općinskog vijeća Hadžići Senad Kovačević sazvao je devetu redovnu sjednicu za četvrtak, 27.7.2017. godine sa početkom u 10:00 sati. Sjednica će se održati u Sali za sjednice Općinskog vijeća Hadžići (ul. Hadželi 114).

Predložen je slijedeći dnevni red:

  1. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Hadžići – Prijedlog;
  2. Odluka o izmjenama o dopunama Budžeta Općine Hadžići za 2017. godinu – Prijedlog;
  3. Odluka o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Igman – Veliko polje“ – Prijedlog;
  4. Odluka o verifikaciji mandata izabranih članova Savjeta mjesnih zajednica u Općini Hadžići za mandatni saziv 2017 – 2021. godina – Prijedlog;
  5. Odluka o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje – Prijedlog;
  6. Zaključak Općinskog vijeća Hadžići o izmjeni Godišnjeg kalendara obilježavanja značajnih događaja, datuma i ličnosti u Općini Hadžići – Prijedlog;
  7. Informacija o stanju poljoprivrede na području općine Hadžići;
  8. Informacija o unutrašnjoj organizaciji i stanju kadrova općinskih službi za upravu Općine Hadžići i Kabinetu Općinskog načelnika;
  9. Izvještaj o realizaciji zaključaka sa prethodnih sjednica Općinskog vijeća Hadžići: a) Izvještaj o realizaciji Zaključka Općinskog vijeća Hadžići broj: 01-01-2-9796/2016; b) Izvještaj o realizaciji Zaključka Općinskog vijeća Hadžići broj: 01-01-2-2960/2017;
  10. Rješenja imovinsko – pravne službe: Odluka o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi i o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom Gulf Real Estateu d.o.o. Sarajevo – Prijedlog;

11. Vijećnička pitanja, odgovori i inicijative.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0