U četvrtak 30. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Na osnovu člana 23. i 57. Poslovnika Općinskog vijeća Hadžići predsjedavajući Općinskog vijeća Hadžići g. Adi Kalem saziva 30. sjednicu Općinskog vijeća Hadžići za četvrtak, 21.11.2019. godine u 10:00 sati. Sjednica će se održati u prostorijama Sale za sjednice Općinskog vijeća Hadžići (ul. Hadželi 114). Na sjednicu Općinskog vijeća, pored vijećnika pozvani su: zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH sa područja općine Hadžići, zastupnica u Skupštini Kantona Sarajevo sa područja općine Hadžići, Općinski načelnik i njegovi pomoćnici i saradnci, Općinska pravobraniteljica, predsjednik Komisije za društvene djelatnosti i saradnju sa vjerskim zajednicama, predsjednik Komisije za poslove mjesnih zajednica, predsjednik Komisije za praćenje položaja boraca, RVI, porodica šehida i poginulih boraca te predstavnici sredstava informisanja.

Za 30. sjednicu Općinskog vijeća Hadžići predložen je slijedeći Dnevni red: Odluka o zaštiti i zaštitnim mjerama za izvorišta pitke podzemne vode bunara B-1 u području pogona „Coca – Cola“ HBC B-H d.o.o. Sarajevo – Prijedlog; Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće za bunar OB-1 u krugu pogona MI „Ovako“ – Prijedlog; Odluka o zaštiti izvorišta vode za piće „Puhovik“ – Prijedlog; Odluka o pristupanju izradi Plana parcelacije Stambeno naselje „Drozgometva“ Hadžići – Prijedlog; Budžet Općine Hadžići za 2020. godinu – Nacrt; Odluka o zaštiti i zaštitnim mjerama za izvorišta pitke podzemne vode bunara B-2 u području pogona „Coca – Cola“ HBC B-H d.o.o. Sarajevo – Nacrt; Izvještaj o radu organa mjesnih zajednica na području općine Hadžići od 01.11.2018. do 01.11.2019. godine; Informacija o izvršenju Budžeta Općine Hadžići za period 01.01-30.09.2019. godine; Informacija o uspjehu, učenju i vladanju učenika osnovnih i srednje škole sa područja općine Hadžići na kraju školske 2018/2019. godine i o početku školske 2019/2020. godine; Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračke populacije iz oblasti boračko – invalidske zaštite; Rješenja imovinsko – pravne službe te Vijećnička pitanja, odgovori i inicijative.

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0