U četvrtak 23. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Na osnovu člana 57. Poslovnika Općinskog vijeća Hadžići, predsjedavajući Adi Kalem sazvao je 23. sjednicu Općinskog vijeća Hadžići za četvrtak, 31.1.2019. godine u 10:00 sati.  Sjednica će se održati u prostorijama Sale za sjednice Općinskog vijeća Hadžići (ul. Hadželi 114). Predložen je sljedeći dnevni red: Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu sa izvještajem o radu radnih tijela Općinskog vijeća i Stručne službe za poslove Općinskog vijeća; Izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Hadžići za 2018. godinu; Program rada Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Hadžići za 2019. godinu; Odluka o izmjenama Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Igman – Veliko polje“ – Prijedlog; Odluka o vršenju strategijske procjene uticaja na okoliš za Urbanistički projekat „Igman – Veliko polje“ – Prijedlog; Odluka o potvrđivanju razrješenja člana Skupštine JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići – Prijedlog; Odluka o potvrđivanju imenovanja vršioca dužnosti člana Skupštine JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići – Prijedlog; Rješenja imovinsko – pravne službe te Vijećnička pitanja, odgovori i inicijative.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0