U četvrtak 21. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Zamjenik predsjedavajućeg Općinskog vijeća Hadžići Arben Isufi sazvao je 21. sjednicu Općinskog vijeća Hadžići za četvrtak 29.11.2018. godine u 10:00 sati. Sjednica će se održati u prostorijama Sale za sjednice Općinskog vijeća Hadžići (ul. Hadželi 114). Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red: Odluka Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata vijećniku Stranke demokratske akcije u Općinskom vijeću Hadžići Kovačević Senadu i dodjeli mandata sljedećem kvalificiranom kandidatu sa liste istog političkog subjekta Čomor Edinu;  Izbor predsjedavajućeg Općinskog vijeća Hadžići; Izbor i imenovanja; Odluka o izmjenama o dopunama Budžeta Općine Hadžići za 2018. godinu; Budžet Općine Hadžići za 2019. godinu i projekcije Budžeta za 2020. i 2021. godinu – Nacrt; Odluka o pristupanju izradi Plana parcelacije Stambeno naselje „Ferhatlije“ Pazarić – Prijedlog; Odluka o pristupanju izradi Plana parcelacije Stambeno naselje „Bioča“ Tarčin – Prijedlog; Odluka o pristupanju izradi Plana parcelacije Stambeno naselje „Doljani“ Pazarić – Prijedlog; Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana Stambeno naselje „Musići“ Hadžići – Prijedlog; Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana Stambeno naselje „Ušivak“ Hadžići – Prijedlog; Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana Stambeno naselje „Tinohovo“ Hadžići – Prijedlog; Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Pravobranilaštva Općine Hadžići – Prijedlog; Izvještaj o provedenim Općim izborima 2018. godine; Izvještaj o radu organa mjesnih zajednica na području općine Hadžići od 01.11.2017. godine do 01.11.2018. godine; Informacija o položaju mladih u općini Hadžići;Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračke populacije iz oblasti boračko – invalidske zaštite; Vijećnička pitanja, odgovori i inicijative.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0