U četvrtak 12. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Predsjedavajući Općinskog vijeća Hadžići Senad Kovačević sazvao je 12. redovnu sjednicu Vijeća za četvrtak, 30.11. 2017. godine u 10:00 sati.  Sjednica će se održati u prostorijama Sale za sjednice Općinskog vijeća Hadžići (ul. Hadželi 114).

 

D n e v n i   r e d:

 

 1. a) Regulacioni plan „Privredna zona Hadžići“ – Prijedlog; b) Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Privredna zona Hadžići“ – Prijedlog; c) Odluka o provođenju Regulacionog plana „Privredna zona Hadžići“ – Prijedlog;
 2. Odluka o građevinskom zemljištu – Prijedlog;
 3. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1m² korisne površine na području općine Hadžići – Prijedlog;
 4. Odluka o utvrđivanju bazne cijene za određivanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta na području općine Hadžići – Prijedlog;
 5. Odluka o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta – rente na području općine Hadžići – Prijedlog;
 6. Izvještaj o radu organa mjesnih zajednica na području općine Hadžići;
 7. Informacija o uspjehu u učenju i vladanju učenika osnovnih i srednje škole sa područja općine Hadžići za školsku 2016/2017. godinu i o početku školske 2017/2018. godine;
 8. Informacija o položaju mladih u općini Hadžići;
 9. Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračke zaštite iz oblasti boračko – invalidske zaštite;
 10. Izvještaj o realizaciji Zaključka Općinskog vijeća Hadžići broj: 01-01-2-6092/2017;
 11. Rješenja imovinsko – pravne službe:

Rješenje o davanju saglasnosti Gazija Avdulahu za otuđenje nedovršenog stambenog objekta;

12. Vijećnička pitanja, odgovori i inicijative.

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0