U četvrtak 10. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Na osnovu člana 56. Poslovnika Općinskog vijeća Hadžići, predsjedavajući Općinskog vijeća Senad Kovačević saziva 10. sjednicu Općinskog vijeća za četvrtak, 31.8.2017. godine u 10:00 sati. Sjednica će se održati u prostorijama Sale za sjednice Općinskog vijeća Hadžići (ul. Hadželi 114).

D n e v n i   r e d:

 

  1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Hadžići za period 01.01.-30.06.2017. godine;
  2. Odluka o zamjeni zemljišta između Općine Hadžići i Privrednog društva CET – BAH d.o.o. Sarajevo – Prijedlog;
  3. Odluka o pristupanju izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana Općine Hadžići za period 2017. – 2027. godina – Prijedlog;
  4. Strategija za mlade Općine Hadžići za period 2017-2020. godina – Prijedlog;
  5. Regulacioni plan „Privredna zona Hadžići“ – Nacrt;
  6. Informacija o aktivnostima na provođenju Lokalnog ekološkog akcionog plana zaštite životne sredine /LEAP-a;
  7. Informacija o implementaciji recertificiranog sistema upravljanja kvalitetom prema novoj normi ISO 9001:2008;
  8. Vijećnička pitanja, odgovori i inicijative.
Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0