Sutra 26. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Predsjedavajući Općinskog vijeća Hadžići Adi Kalem sazvao je 26. sjednicu Općinskog vijeća za utorak, 30.04.2019. godine u 10:00 sati. Sjednica će se održati u prostorijama Sale za sjednice Općinskog vijeća Hadžići (ul. Hadželi 114). Na dnevnom redu je 14 tačaka: Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana Stambeno naselje „Ušivak“ Hadžići – Nacrt; Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu općine Hadžići – Prijedlog; Odluka o davanju saglasnosti za zaključenje sudske nagodbe – Prijedlog; Izvještaj o radu i poslovanju JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići za 2018. godinu; Plan poslovanja JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići za 2019. godinu; Informacija o izvršenju Budžeta Općine Hadžići za period 01.01-31.03.2019. godine; Informacija o stanju zdravstvene zaštite na području općine Hadžići; Informacija o stanju kulture u općini Hadžići za 2018. godinu; Informacija o aktivnostima KJKP „RAD“ za 2018. godinu i Plan aktivnosti za 2019. godinu; Informacija o aktivnostima KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu i Plan aktivnosti za 2019. godinu; Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće – Nacrti: Odluka o stavljanju van snage Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „Danac“ – Prijedlog; Izvještaj o realizaciji Zaključka Općinskog vijeća Hadžići broj: 01-01-2-792/2019 te Vijećnička pitanja, odgovori i inicijative.

Press Općina Hadžići

033-475-900

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0