Sutra 24. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Na osnovu člana 56. Poslovnika Općinskog vijeća Hadžići („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 15/09 i 1/14), predsjedavajući Općinskog vijeća Hadžići, Adnan Proha, saziva 24. sjednicu Vijeća za četvrtak, 26.02.2015. godine u 10:00 sati.  Sjednica će se održati u Sali za sjednice Općine Hadžići (ul. Hadželi broj 114/I).

D n e v n i   r e d:

 

 1. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Općine Hadžići za 2014. godinu;
 2. Izvještaj o radu JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići za 2014. godinu;
 3. Plan poslovanja JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići za 2015. godinu;
 4. Prijedlog za utvrđivanje cijena usluga vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda;
 5. Odluke o dodjeli Općinskih priznanja:
 1. a) Odluka o dodjeli Općinskog priznanja „Zlatni grb sa plaketom Općine Hadžići“ – kolektivna: Dobrovoljno vatrogasno društvo Tarčin – Prijedlog;
 2. b) Odluka o dodjeli Općinskog priznanja „Šestomartovska plaketa“ – kolektivna: Akova Impex d.o.o. – Prijedlog;
 3. c) Odluka o dodjeli Općinskog priznanja „Šestomartovska plaketa“ – pojedinačna: Mirsad Medić – Prijedlog;
 4. d) Odluka o dodjeli Općinskog priznanja „Šestomartovska plaketa“ – pojedinačna: Emir Morina – Prijedlog;
 5. e) Odluka o dodjeli Općinskog priznanja „Zahvalnica Općine Hadžići“ – kolektivna: Udruženje mladih „Idila“ – Prijedlog;
 6. f) Odluka o dodjeli Općinskog priznanja „Zahvalnica Općine Hadžići“ – kolektivna: „Begex“ Hadžići – Prijedlog;
 7. g) Odluka o dodjeli Općinskog priznanja „Zahvalnica Općine Hadžići“ – kolektivna: Šahovski klub „Bjelašnica“ – Prijedlog;
 8. h) Odluka o dodjeli Općinskog priznanja „Zahvalnica Općine Hadžići“ – pojedinačna: Esad Muhibić – Prijedlog;
 9. i) Odluka o dodjeli Općinskog priznanja „Zahvalnica Općine Hadžići“ – pojedinačna: Sabdudin Fejzović – Prijedlog;
 10. j) Odluka o dodjeli Općinskog priznanja „Zahvalnica Općine Hadžići“ – pojedinačna: Mevludin Šarić – Prijedlog;
 11. a) Odluka o razrješenju predsjednika i članova Komisije za provođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta;
 12. b) Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja i njihovih zamjenika;
 1. Izbor i imenovanja:
 1. Rješenja imovinsko – pravne službe;
 2. Vijećnička pitanja, odgovori i inicijative.

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0