„Stazama igmanskih gazija“- Igman 2020

Danas je obilježena je 28. godišnjica odbrane planine Igman. Delegacija Općine Hadžići predvođena predsjedavajućim Općinskog vijeća Mirzom Mušanovićem, delegacija Koordinacije boračkih udruženja i delegacija OO SDA Hadžići položili su cvijeće na spomen-obilježja Musići i Brezovača.

Musići_2020

Akcijama patriotskih snaga općine Hadžići osujećen je plan brzog zauzimanja Bosne i Hercegovine. Potpuna blokada Sarajeva i nakon toga zauzimanje cijele Bosne i Hercegovine u roku od tri mjeseca bio je agresorski plan.

Musići_2020_2

Osujećen je odlučnom akcijom rezervnog sastava policije SJB Hadžići i dobrovoljaca koji su u aprilu 1992. godine zauzeli područje Igmana i potisnuli SDS-ove paravojne formacije i tzv. „Bele orlove“.

Musići_2020_4

Grupa od 24 pripadnika rezervnog sastava SJB Hadžići i patriota izlazi na Igman u prvoj polovici aprila. Zaposjedaju Veliko polje, Malo polje i Brezovaču. Na Grkarici je bila policija rezervnog sastava Trnova.

Musići_2020_12

Tako da su i Igman i Bjelašnica bili u rukama regularnih snaga RBiH.  Za vojne pothvate i izuzetnu hrabrost prilikom odbrane Igmana najveće vojničko priznanje dobili su: Mirsad Selimović Srce, Čedomir Domuz, Mirsad Medić, Mehemed Hemo Sidran i Mirsad Ćatić Čuperak.

Musići_2020_11

Prisutni na Brezovači prisjetili su se i akcije koja se desila 25. maja 1992. godine u kojoj su patriotske snage pokušale zauzeti kasarnu Žunovnica. Kao pripadnici jedinice “Čedini vukovi”, svoje živote za Bosnu i Hercegovinu su dali: Zećiri Harun, Hadžajlić Almeid Ali, Mašić Emir, Karavdić Ferid, Grubišić Mladen – Mrčak, Zulić Sado iz Kijeva, pripadnik rezervnog sastava policije SJB Trnovo, te pionir karate sporta u Bosni i Hercegovini Salko Ćurić.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0