„Stazama igmanskih gazija“- Igman 2018

Općina Hadžići i boračke organizacije Općine Hadžići danas su nizom događaja obilježili 26.  godišnjicu “Odbrane Igmana – 92, Brezovača 2018”. Koordinacioni odbor boračkih udruženja Općine Hadžići i brojne delegacije, građani, položili su cvijeće na šehidkim mezarjima Binježevo, Donji Hadžići, Musići i Žunovnica. Proučen je Jasin te izveden prigodan kulturni program. Centralni dio manifestacije započeo je na platou Brezovače atletskom utrkom učenika osnovnih škola. Položeno je cvijeće i proučena fatiha na spomen-obilježju Brezovača.

Igman_2018_5 Igman_2018_13 Igman_2018_16 Igman_2018_21

– Vidimo da nam obilježavanja značajnih događaja nisu baš najbolje posjećena. Ukoliko mi ne budemo cijenili ono šta smo uradili za državu BiH, njene narode, a posebno za Bošnjački narod, vjerovatno će nam se desiti isto zlo kao što je to bilo 1992. godine. Ja sam jedan od boraca Igmana sa početka agresije na BiH. Bio sam svjedokom kada smo sa malim snagama zauzeli Igman i isto tako bio sam svjedok kada je Igman pao u četničke ruke. Na žalost o Igmanu postoji više istina. Neki publikuju te “istine” i govore razne laži među kojima i onu da su borci 9.bbr pobjegli sa Igmana 1993. godine. To je gnusna laž. Linija koju su držali borci Devete brdske brigade nikada nije pala u četničke ruke. Jedan mali prolaz koji je ostao prema Harsnici je bio upravo na tom dijelu koji je branila naša brigada zajedno sa pripadnicima MUP-a. Da ja govorim istinu svjedoče i šehidi koji su dali živote tih dana 1993. godine na ovom prostoru ovdje. To je opisano u našoj knjizi “Svjedoci istine”. Međutim, nas su Hadžićane pokušali da potpuno ignorišu kada je u pitanju borba za BiH, borba za glavni grad BiH. Glavni grad se nije mogao sačuvati po haustorima i ulicama u Sarajevu. Da je četnik ovladao Igmanom, ne bi bilo ni Hrasnice ni Trnova ni Sarajeva. Nas 24 pripadnika MUP-a, rezervnog sastava, smo izašli na Igman u prvoj polovici aprila. Zaposjeli smo Veliko polje, Malo polje i ovu Brezovaču. Na Grkarici je bila policija rezervnog sastava Trnova. Tako da su i Igman i Bjelašnica bili u rukama regularnih snaga RBiH. Oni koji su zabrovaili tu 1992. godinu, koja je usput uzela dosta najboljih sinova, odvažili su se i da kažu “Igman 1993-2003”. Eh, tada smo mi, 2003. počeli da obilježavamo 1992. godinu na Igmanu ovdje na Brezovači jer ovdje leže naši heroji Čedomir Bato Domuz, Adnan Došlić koji su svjedoci šta se dešavalo ovdje 1992. godine. Mnogi naši oficiri, sadašnji oficiri, salonski, dobili su činove na osnovu toga što su dolazili na Igman. Pa se tamo spominju neki koje ja nikada nisam vidio na Igmanu 1992. godine, a sada su kao generali. Pa oni, valjda u svojoj zaboravnosti, pređu preko činjenice da ima preživjelih boraca sa Igmana pa počnu izmišljati. Kao bili su na Igmanu,a to opet mogu potvrditi ljudi koji ne postoje. E zato se obraćam ovdje prisutnim, djeci pogotovo. Hadžićani su branili Igman od aprila 1992. godine do kraja agresije na BiH. Moram ovdje napomenuti, da nas 24 koji smo tada izašli na Igman, nismo imali snaga da držimo stražu dva tri dana, a ne ovoliku planinu. Međutim , tada su na Igman počeli dolazati svi oni koji su čuli da ima jedinica RBiH ovdje. Vrlo brzo se formiraju četa na Brezovači, četa na Malom polju i četa na Velikom polju. Negdje nakon sedam dana nakon našeg izlaska, iz Rejonskog štaba Pazarić, upućena je jedinica snage čete i smještena je u današnji hotel Fery. Ta jedinica sa ovim snagama sa Brezovače, Velikog i Malog polja postaje Združeni odred Igman zajedno sa jedinicima iz Trnova. Neću govoriti o 1993. godini jer dolazeći ovamo čujem da imaju snimljeni neki filmovi i knjige napisane koje omalovažavaju nas borce Igmana, Hadžića, Pazarića i Tarčina. Nismo dobili prefiks ni slavna ni viteška brigada, ali znajte da su ovi borci pravi vitezovi republike BiH i za nju su dali mnogo. Mi smo čuvali vrata na koja je ulazio sav MTS u grad Sarajevo i Istočnu Bosnu. I danas s ovog mjesta poručujem da bi isto uradili i stali na crtu odbrane BiH, kazao je danas okupljenim na Brezovači Nihad Šehić.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0