Rekonstrukcija vodovodne mreže Donji Zovik

Radnici JKP “Komunalac” Hadžići privode kraju radove rekonstrukcije vodovodnog sistema “Krupa” u naselju Donji Zovik. Na dužini od 780 metara stare azbestno-cementne cijevi mijenjaju se novim ekološko prihvatljivim tipa RC 100.

Komunalac_voda_Zovik_24_aprili_2020_1 Komunalac_voda_Zovik_24_aprili_2020_3

Uvode se nove količine pitke vode u sistem vodosnabdijevanja “Krupa” priključivanjem pumpne stanice “Jeleč”. Po okončanju ovih radova doći će do poboljšanog i nesmetanog vodosnabdijevanja pitkom vodom građana Hadžića, Lokava, Crepljana i Kasatića.

Komunalac_voda_Zovik_24_aprili_2020_6 Komunalac_voda_Zovik_24_aprili_2020_8

Valja napomenuti da je “Komunalac” s početka ove građevinske sezone spojio kanalizacioni sistem Lokve na glavni fekalni kolektor Hadžići-Resnik.

Komunalac_voda_Zovik_24_aprili_2020_9

Na ovaj način rijeka Krupa je zaštićena od fekalnih i otpadnih voda. Radove finansira Općina Hadžići, a nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju KS.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0