Rekonstrukcija puta Binježevo-Miševići

Radovi na rekonstrukciji puta Binježevo-Miševići odvijaju se predviđenom dinamikom usprkos nepovoljnim vremenskim prilikama. Radnici Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća “Rad” Sarajevo asfaltirali su dodatnih 200 metara te završili gradnju većeg broja zahtjevnih betonskih zidova i podzida.

850_4602 850_4608 850_4624 850_4626

Po okončanju radova dionica Binježevo-Miševići, ukupne dužine 880 metara, imat će saobraćajnicu široku pet metara sa  jednostranom pješačkom stazom širine 90 cm.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0