• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Građevinska sezona 2020: Sanacija i rekonstrukcija puteva u naselju Ljubovčići

Rekonstrukcijom puta u naselju Ljubovčići obuhvaćena su tri kraka. Urađena je glavna dionica kroz naselje, kružni tok u dužini od 570 metara, širine tri metra.

 

U sklopu rekonstrukcije navedene dionice nekategorisanog puta izvršen je prihvat i odvodnja oborinske vode, kao i izrada glavnog voda fekalne kanalizacije sa sekundarnim izvodima za priključenje stambenih objekata.

Rekonstruisana su i dva kraka u dužinama od po 110 metara širine tri metra sa ugradnjom ivičnjaka i fekalnog kolektora. Radove na izgradnji glavnog voda sa sekundarnim priključcima za fekalnu kanalizaciju izvodila je firma JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići.

Radove na izgradnji nekategorisanog puta sa odvodnjom oborinske vode izvodila je firma „BUCOMERC“ d.o.o. Kiseljak. Radove je finansirala Direkcija za puteve KS i Općina Hadžići, a stručni nadzor nad izvođenjem radova vršili su Zavod za izgradnju KS i „Radis“ d.o.o. Istočno Sarajevo