• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Građevinska sezona 2020: Sanacija i rekonstrukcija puteva u naselju Lokve

Rekonstrukcijom puta u naselju Lokve obuhvaćena su tri kraka nekategorisanog puta u dužinama od 100, 105 i 320 metara.

Navedene dionice puta asfaltirane su u širini od tri metra te je izvršeno profilisanje kanala, izrada prilaza i ugradnja ivičnjaka radi usmjeravanja oborinske vode.

Asfaltiran je i plato ispred područne Osnovne škole Lokve. Radove je finansirala Direkcija za ceste KS i Općina Hadžići, izvođač radova je firma Sarejvoputevi d.d. Sarajevo.

Stručni nadzor nad izvođenjem radova vršila je firma Radis d.o.o. Istočno Sarajevo.