• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Građevinska sezona 2020: Sanacija i rekonstrukcija puta u Kasatićima

Sanacija i rekonstrukcija puta u naselju Kasatići podrazumjeva asfaltiranje lokalnog puta u dužini od 995 metara, širine od tri do četiri metra, kao i kraka puta u dužini od 280 metara širine tri metra sa potpornim zidovima.

U sklopu rekonstrukcije puta biće obuhvaćena i odvodnja oborinske vode sa saobraćajnice, a u trup puta će biti položen glavni kanalizacioni vod za otpadne vode sa sekundarnim priključkom kako bi se omogućilo priključenje što više stambenih objekata na glavni kanalizacioni vod Kasatići-Žunovnica.

Radove na sanaciji i rekonstrukciji puta finasira Direkcija za ceste KS i Općina Hadžići. Izvođač radova je konzorcij Sarajevoputevi d.d. Sarajevo i MGBH d.o.o. Sarajevo, a stručni nadzor nad izvođenjem radova vrši Zavod za izgradnju KS.