Predstavnici CCI posjetili Općinu Hadžići

Načelnik Općine Hadžići Hamdo Ejubović sastao se danas sa predstavnicima Centra civilnih incijativa (CCI) Kantona Sarajevo, Lejlom Deronja Suljić i Tihomirom Radićem kako bi razgovarali o projektu „Inkluzivne pravne reforme za dobru upravu“. Projekt je podržan od Vlade Švicarske, a odnosi se na otklanjanje ustavnih nedorečenosti te sukoba nadležnosti između devet sarajevskih općina, Grada Sarajeva, Kantona Sarajevo.

CCI_2018

Rezultati ove saradnje su izrada novog Zakona o lokalnoj samoupravi u KS i druge potrebne aktivnosti za izradu ili izmjenu zakona potrebnih za provođenje reformi. U sklopu projekta je formirana Radna grupa u čiji rad su uključeni predstavnici svih općinskih, gradskih i kantonalnih struktura vlasti s ciljem utvrđivanja neophodne legislative. Cilj projekta CCI-a je doprinjeti da reforme omguće široku participaciju te da javni interes, kvalitet usluga i zadovoljstvo građana bude iznad drugih prioriteta.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0