Pravobranioc Općine Hadžići Meliha Halilagić položila zakletvu

Diplomirana pravnica Meliha Halilagić danas je zvanično stupila na dužnost pravobranioca Općine Hadžići.

Meliha_2019 Meliha_2019_2

Ona je u prisustvu predsjedavajućeg Općinskog vijeća Hadžići g. Adija Kalema i sekretarke Općinskog vijeća Hajrije Ejubović dala svečanu izjavu kojom se obavezala da će se u vršenju službe pridržavati Ustava i zakona Bosne i Hercegovine, Federacije BiH i Kantona Sarajevo.

Meliha_2019_3 Meliha_2019_4

Davanjem svečane izjave imenovana je stupila na pomenutu funkciju u skladu sa Odlukom o imenovanju Općinskog pravobranioca Općine Hadžići, donešenoj na 31. redovnoj sjednici održanoj 26.12.2019. godine.

Meliha_2019_5

Melihi Halilagić je ovo treći mandat. U dosadašnjem radu ispunila je visoke profesionalne kriterije.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0