POZIV

Pozivaju se korisnici dodatka na djecu i korisnici novčane pomoći porodiljama u radnom odnosu i van radnog odnosa da do 20. jula 2019. godine dostave kopiju tekućeg računa na protokol Općine Hadžići (Hadželi 114) kako bi se ( od augustovske isplate) uplaćivale navedne naknade.

Služba za boračko-invalidsku, socijalnu i zdravstevnu zaštitu, izbjegla i raseljena lica Općine Hadžići

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0