Poziv za dostavu ponuda za vršenje hotelskih i ugostiteljskih usluga za potrebe Općine Hadžići

Pozivamo zainteresovane ponuđače da ovom ogranu dostave svoje ponude za vršenje hotelskih i ugostiteljskih usluga u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama a za potrebe Općine Hadžići. Ugovori o vršenju predmetnih usluga zaključivat će se sukcesivno za period od najduže tri godine.  Ukupna procijenjena vrijednost predmetne nabavke bez uračunatog PDV-a za trogodišnji period vršenja predmetnih usluga prema iskazanim potrebama ugovornog organa iznosi do 150.000 KM i finansirat će se iz budžetskih sredstava Općine Hadžići. Procijenjena godišnja vrijednost predmetnih usluga iznosi  50.000 KM. Zainteresovani ponuđači svoje ponude mogu dostaviti u sjedište ovog organa lično, na protokol, ili putem pošte na adresu Općina Hadžići, Hadželi br. 114, Hadžići, najkasnije do 28. 02. 2019. godine.

 

POZIV HOTELSKE I UGOSTITELJSKE USLUGE 2019

 

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0