• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Javni oglas: Prodaja granitnih kocki i kamenih ivičnjaka

Općinski načelnik objavljuje Javni oglas za prodaju pokretnih stvari koje nisu zavedene u poslovne knjige Općine Hadžići putem javne prodaje-licitacije zatvorenim pisanim ponudama.

Predmet javnog oglasa je prodaja granitnih kocki u količini od 280 m3 početne cijene 28.000 KM i kamenih ivičnjaka u količini 800 m početne cijene 12.000 KM.

Pokretne stvari koje su predmet prodaje-licitacije prodaju se odvojeno ponuđaču koji dostavi najvišu cijenu.

Pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja najmanje tri dana prije održavanja licitacije uplate kauciju u iznosu od 10% početne cijene za koju ponuđač licitira.

Pokretne stvari koje su predmet javne ponude-licitacije mogu se pogledati na lokaciji bivšeg vojnog objekta „kasarna Žunovnica“, svakim radnim danom, uz prethodnu najavu prodavcu na broj telefona 033 475 966 - Musić Almir (sekretar komisije za provođenje javnog nadmetanja).

Rok za dostavljanje ponuda je 14 dana od dana objavljivanja.

Prodaja pokretnih stvari vrši se po principu “viđeno-kupljeno” i bez mogućnosti naknadnih pregovora, žalbi i reklamacija.

Općina Hadžići zadržava pravo da prihvati ili odbije ponude, obustavi ili poništi prodaju pokretnih stvari po ovom javnom oglasu u bilo kojoj fazi javne licitacije, sve do momenta uplate kupoprodajne cijene.

Tekst javnog oglasa sa detaljnim uputstvima preuzmite ovdje.

Obrazac za ponudu preuzmite ovdje.