• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Preliminarna lista kandidata za stipendiranje učenika i studenata za školsku 2019/2020.

Općine Hadžići putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove sačinio je preliminarnu bodovnu listu kadidata za stipendiranje učenika i studenata za školsku 2019/2020. koji ispunjavaju osnovne uslove konkursa. Broj učenika koji se prijavio na konkurs je 110. Njih 77 je ispunilo osnovne kriterije. Broj stipendija koje će biti dodjeljene učenicima je 48. Na konkurs se prijavilo 96 studenata, a 77 njih je ispunilo bodovne uslove. Broj stipendija koje se dodjeljuju studentima je 55. Visina mjesečne stipendije za učenike srednje škole je 50 KM, a za studente 100 KM. Kandidati koji nisu prošli imaju pravo žalbe u roku od 8 dana od dana objavljivanja rezultata na oglasnoj ploči i web stranici Općine Hadžići www.hadzici.ba. Žalbe se podnose direktno Općinskom načelniku putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove (prijemni protokol). Stipendije će se dodjeljivati za period trajanja školske/akademske 2019/2020 godine (10 mjeseci).

Preliminarnu listu za učenike možete pogledati ovdje.

Preliminarnu listu za studnete možete pogledati ovdje.