• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Javni oglas za imenovanje člana Općinske izborne komisije

Na osnovu člana 2.12. stav (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/2, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20) i člana 7. a) Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u BiH - Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 29/18 i 36/19), Općinsko vijeće Hadžići na Trećoj sjednici održanoj dana 28.01.2021.godine, donosi : ODLUKU O OBJAVLJIVANJU JAVNOG OGLASA  ZA IMENOVANJE JEDNOG ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE

Tekst javnog oglasa sa uslovima preuzmite OVDJE

Prijavni obrazac preuzmite OVDJE

Pravila za bodovanje kandidata preuzmite OVDJE