• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Hadžići za 2021. godinu

Javna rasprava u mjesnim zajednicama obavit će se putem zborova građana, koji će se održati za sve mjesne zajednice u tri centra, i to:

Tarčin - ponedjeljak 15.02.2021. godine u 16,30 sati u JU OŠ „Hilmi ef. Šarić“, Tarčin;

Pazarić - utorak, 16.02.2021. godine u 16,30 sati u JU OŠ „9. Maj“, Pazarić;

Hadžići - srijeda, 17.02.2021. godine u 16,30 sati u Sali za vjenčanja Općine Hadžići.

Mišljenja, prijedloge, primjedbe i sugestije na Nacrt Budžeta Općine Hadžići za 2021. godinu mogu se dostaviti Općinskom načelniku, putem Službe za privredu, finansije i inspkecijski nadzor do 19.02.2021. godine, putem pošte ili lično na adresu:

OPĆINA HADŽIĆI, ul. Hadželi 114

ili putem e-mail-a:

ohadzici@bih.net.ba, ili finansije@hadzici.ba

Mišljenja, prijedloge, primjedbe i sugestije date u toku javne rasprave poslužiti će predlagaču za izradu Prijedloga Budžeta Općine Hadžići za 2021. godinu.

JAVNA RASPRAVA