• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

COVID-19 pozitivni i birači u izolaciji mogu ostvariti pravo glasa putem posebnog mobilnog tima

Poštovani,

 

 

shodno Pravilniku o provođenju izbora svi koji su zaraženi i posjeduju nalaz o tome, kao i oni koji su u izolaciji i posjeduju rješenje o izolaciji, najkasnije u roku od 72 sata prije dana izbora su se trebali prijaviti za glasanje putem Posebnog mobilnog tima. Birači kojima je nakon isteka roka od 72 sata prije dana izbora ili na sam dan izbora dijagnosticirano oboljenje COVID-19 mogu se prijaviti za glasanje putem Posebnog mobilnog tima na način da lično (putem e-maila: izborna@hadzici.ba ili putem faxa: 033/475-952) pošalju zahtjev za glasanje putem kovertiranog glasačkog listića, u prilogu kojeg će se nalaziti medicinski nalaz koji potvrđuje da je pozitivan na COVID-19 i/ili akt nadležnog organa kojim mu je određena izolacija.

Kako je gore navedeni Pravilnik u proteklom periodu doživio više izmjena i dopuna, a koje se odnose na glasanje birača koji su pozitivni na COVID-19 i/ili birača kojima je određena izolacija, napominjemo da je na web stranici Centralne izborne komisije BiH izdato Saopštenje za javnost kojim se između ostalog navodi:

Samo uz posjedovanje akta (medicinski nalaz ili akt o izolaciji) COVID-19 pozitivni i birači u izolaciji mogu ostvariti pravo glasa putem posebnog mobilnog tima

Centralna izborna komisija BiH je na 77. (hitnoj) sjednici održanoj 10.11.2020. godine usvojila izmjene i dopune Pravilnika o provedbi izbora u BiH u djeli koji se odnosi na ostvarivanje prava glasa birača koji su COVID-19 pozitivni i/ili su u izolaciji odnosno koji su hospitalizirani.

 

Navedenoj kategoriji birača je omogućeno da ostvare pravo glasa putem posebnog mobilnog tima ukoliko uz zahtjev koji dostavljaju nadležnoj općinskoj/gradskoj izbornoj komisiji dostave odgovarajući akt nadležne ustanove ili organa (medicinski nalaz ili akt o izolaciji).

 

Centralna izborna komisija BiH je ranijim odredbama Pravilnika o provedbi izbora u BiH, koje su danas brisane, nastojala omogućiti ostvarivanje prava glasa i biračima koji ne posjeduju akt nadležnog organa ukoliko se njihovo ime nalazi u evidenciji podataka nadležnih institucija o ovim kategorijama birača.

 

Međutim, nakon ostvarenih kontakata i poslanih upita prema nadležnim institucijama, nemamo cjelovitu povratnu informaciju o vođenju evidencija o pomenutoj kategoriji birača.

 

Općinske/gradske izborne komisije uglavnom nemaju informacija niti mogu utvrditi koji nadležni organa vodi ažurne evidencije o COVID-19 pozitivnim osobama i osobama kojima je određena mjera izolacije.

 

Zbog svega navedenog, Centralna izborna komisija BiH je odlučila izmjeniti Pravilnik o provedbi izbora u BiH i na taj način omogućiti da se biračko pravo ostvaruje pod istim uslovima na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine a istovremeno spriječiti i eventualne zloupotrebe.

 

Osobe koje se nalaze u izolaciji zbog zaraze virusom COVID-19 ili zbog izrečene mjere samoizolacije svoje biračko pravo mogu ostvariti aktivnom registracijom kod nadleženog izbornog povjerenstva osnovne izborne jedinice, na način da se uputi zahtjev (pisani, putema maila, faksa) uz dostavljene dokaze o izrečenoj mjeri izolacije (rješenje, medicinski nalaz).