• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Obavještenje korisnicima dodatka na djecu

Korisnici prava na dodatak na djecu dužni su u periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2020. godine dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova za dalje ostvarivanje prava. Korisnici čija su djeca starija od 15. godina, uz ostalu dokumentaciju treba da dostave i nova uvjerenja o redovnom školovanju za školsku 2020/2021. godinu.

Isplata dodatka na djecu za septembar i oktobar biće obustavljena svim korisnicima ovog prava do dostavljanja nove dokumentacije.

Onima koji u navedenom periodu ne dostave potrebnu dokumentaciju, prestaje pravo na dodatak na djecu, a može se ponovo steći podnošenjem novog zahtjeva s tim da im pravo teče od prvog dana narednog mjeseca, bez prava na retroaktivnu isplatu.

Zahtjevi za dodatak na djecu mogu se preuzeti na info-punktu u zgradi Općine Hadžići (Hadželi 114), ili na web stranici www.hadzici.ba. Prikupljena dokumentacija predaje se putem protokola Općine Hadžići (pisarnica).

Služba za boračko-invalidsku, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica.