• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Sutra 37. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Predsjedavajući Općinskog vijeća Hadžići Mirza Mušanović sazvao je 37. sjednicu Općinskog vijeća za utorak, 11.8.2020. godine u 10:00 sati. Sjednica će se održati u prostorijama Multimedijalne sale Hadžići, Hadželi 225. Svi koji budu prisustvovali 37. sjednici Općinskog vijeća Hadžići dužni su u potpunosti POŠTOVATI SVE HIGIJENSKO - EPIDEMIOLOŠKE MJERE, a koje su propisane naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva te držati propisanu socijalnu distancu i obavezno nositi zaštitnu masku. Za 37. sjednicu Općinskog vijeća Hadžići, predložen je slijedeći dnevni red: Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Hadžići za period od 01.01. do 30.06.2020. godine; Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Hadžići za 2020. godinu - Prijedlog; Odluka o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje - Prijedlog; Odluka o pristupanju izradi Parcelarnog plana naselja „Luke“ Tarčin - Prijedlog; Odluka o pristupanju izradi Parcelarnog plana Stambeno naselje „Lokve II“ Pazarić - Prijedlog; Odluka o pristupanju izradi Parcelarnog plana Stambeno naselje „Vilovac II“ Tarčin - Prijedlog; Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana Prostorne cjeline „Binježevo“ Hadžići - Prijedlog; Odluka o usvajanju Plana parcelacije Stambeno naselje „Dragovići“ Pazarić - Nacrt; Odluka o dopunama Odluke o građevinskom zemljištu - Prijedlog;Skupština JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići: a) Odluka o razrješenju predsjednika i članova Skupštine JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići- Prijedlog; b) Odluka o potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići - Prijedlog; Informacija o unutrašnjoj organizaciji i stanju ljudskih resursa u općinskom organu uprave općine Hadžići; Rješenja imovinsko - pravne službe: a) Rješenje o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju fekalne kanalizacije u ulici XII hercegovačke brigade; b) Rješenje o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju puta Trzanj - Odžak te Vijećnička pitanja, odgovori i inicijative.