• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće za mjesec april i maj 2020.

Općina Hadžići raspisuje Javni poziv za dodjelu sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine. Pozivaju se poslovni subjekti (fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost) sa sjedištem na području općine Hadžići koji ispunjavaju uslove propisane Uredbom o postupku finansiranja dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 21/20 i 23/20) da podnesu prijave za ostvarivanje prava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine. Rok za dostavljanje prijava je 10 (deset) dana od dana objave ovog Javnog poziva, odnosno zaključno sa 06.07.2020. godine do 16:00 sati.

 

 

Tekst Javnog poziva sa detaljnim uputstvima pogledajte ovdje.

Prijavni Obrazac 1A preuzmite ovdje.

Prijavni Obrazac 1B preuzmite ovdje.

Prijavni Obrazac 1C preuzmite ovdje.