• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Javni poziv za dodjelu steonih junica

Općina Hadžići u saradnji sa Humanitarnom organizacijom Muslim Aid Sarajevo raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu steonih junica. Projekat sufinansiraju Općina Hadžići i Humanitarna organizacija Muslim Aid Sarajevo 80 % i krajnji korisnik sa 20 % od nabavne cijene steonih junica. Pravo na učešće u Projektu imaju fizička lica čije je prebivalište na području općine Hadžići. Prioritet su nezaposlene osobe koje su otpuštene od strane poslodavca kojem je bila zabranjena djelatnost od strane nadležnih organa ili su otpuštene od strane poslodavca čije je poslovanje bilo ugroženo u toku trajanja pandemije izazvane koronavirusom (COVID-19). Potrebno je imati vlastito poljoprivredno zemljište površine pet dunuma ili zemljište uzeto u zakup najmanje na dvije godine, adekvatan štalski objekat u blizini stambenog objekta. Pravo na dodjelu steonih junica nemaju osobe koje su u posljednjih tri godine dobile ovakvu ili sličnu donaciju iz oblasti poljoprivrede prema evidenciji Općine Hadžići. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 01.07.2020. godine. Sve dopunske informacije mogu se dobiti u Općini Hadžići (Hadželi 114), Služba za privredu,finansije i inspekcijski nadzor, kancelarija broj 204 te putem telefona 033/475-948.

Javni oglas pogledajte ovdje.

Prijavni obrazac preuzmite ovdje.