• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Dodijeljeno 172 paketa pomoći boračkoj populaciji

Na osnovu rasporednog naloga sačinjenog od strane Koordinacije boračkih udruženja općine Hadžići, Općina Hadžići je izvršila nabavku 172 paketa sa prehrambenim i drugim artiklima boračkoj populaciji. Koordinacija boračkih udruženja (JOB „Unija veterana“, Udruženje porodica šehida, Udruženje DNRP, Udruženje RVI, Udruženje patriotske lige, Udruženje za traženje nestalih, Udruženje 9. brdske brigade, Udruženje maloljetnih boraca, UABNOR, Udruženje logoraša) su obavezni da pakete uruče svojim korisnicima sa potpisom. Sredstva u iznosu od 12.000 KM je obezbijedilo Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo kao vid pomoći boračkoj populaciji koja je ugrožena pandemijom koronavirusa (COVID-19).