Počinje gradnja dječijeg igrališta u Žunovnici

Predstavnici Službe za prostorno uređenje,urbanizam i građenje Općine Hadžići zajedno sa predstavnicima Crvenog križa FBiH i  izvođačem radova obišli su danas lokaciju u Žunovačkoj ulici gdje će kroz nekoliko dana otpočeti radovi na izgradnji dječijeg igrališta.Crveni križ FBiH kao suinvestitor izgradnje izabrao je lokaciju u naselju Žunovnica u cilju edukacije i redukcije rizika od mina i NUS-a. U sklopu akcije „Upozoravanja na opasnost od mina“ bit će obrađene i zajednice Dupovci i Vrančići. Prema projektu dječije igralište Žunovnica će sadržavati edukacione table, klackalice sa šest sjedišta, ljuljaške sa tri korpe, ravni tobogan od poliestera, klasične penjalice, tri parkovske klupe, kante za otpatke i ogradu. Slobodne površine bit će zatravljene i ukrašene cvijećem. Svečano otvorenje igrališta planirano je za prvu sedmicu oktobra.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0