Plan obuke članova Biračkih odbora i njihovih zamjenika

Općinska izborna komisija Hadžići, na sjednici održanoj 07.09.2018. godine donijela je Plan obuke članova Biračkih odbora i njihovih zamjenika za provođenje Općih izbora 7.10.2018. godine za Izbornu jedinicu 130A- Hadžići.  U skladu sa Planom i programom edukacije, koji je donijela Centralna izborna komisija BiH – Jedinstvena metodologija za izradu nastavnog plana i programa obuke članova biračkih odbora u Bosni i Hercegovini, Općinska izborna komisija Hadžići organizuje obuku predsjednika i članova biračkih odbora i njihovih zamjenika, te predsjednika i članova mobilnih timova, kao i njihovih zamjenika o načinu glasanja i brojanja glasova, kao i brojanju koverti sa glasačkim listićima.

 

PLAN OBUKE 2018

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0