Plan aktivnosti Općinske izborne komisije Hadžići

Općinska izborna komisija u sadašnjem sastavu izvršila je pripreme i organizovala Lokalne izbore 02.10.2016. godine, a ove godine obavit će po prvi put i Opće izbore 07.10.2018. godine. Komisija cijeni da će svoju ulogu koju je odredio Izborni zakon i podzakonski akti u potpunosti ostvariti, što znači da će rad OIK-a biti politički neutralan, nezavisan od drugih organa, objektivan, profesionalan, efikasan, zasnovan na kodeksu ponašanja izbornih službenika (član 2.1 i 2.3 Izbornog zakona BiH), te da će u potpunosti obezbijediti javnost rada (član 2.17 Izbornog zakona BiH).

PLAN AKTIVNOSTI OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE 2018

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0