Pazarić: održana javna rasprava o Nacrtu Budžeta za 2014. godinu

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Hadžići za 2014. godinu održana je sinoć za područje Pazarića u OŠ “9.maj”. Uz predstavnike Općine koja organizuje i provodi javnu raspravu, prisutni su još i bili predstavnici mjesnih zajednica Pazarić, Osenik i Lokve, vijećnici Općinskog vijeća Hadžići koji dolaze iz ovih mjesnih zajednica te poslanik u Skupštini KS sa područja općine Hadžići.  Nacrt Budžeta za 2014. godinu je planiran u iznosu od  9.079.310,00 KM. Detaljno obrazloženje Nacrta te uslove od kojih zavisi punjenje i ostvarivanje plana prisutnima je dala Esma Topalović, šef Službe za privredu, finansije i inspekcijski nadzor Općine Hadžići. Predstavnici Mjesne zajednice Pazarić iznijeli su slijedeće prijedloge projekata za koje smatraju da se trebaju naći u prijedlogu Budžeta Općine Hadžići za 2014. godinu:  vodosnabdijevanje naselja Grude, Dragovići i Doljani, asfaltiranje dijela puta za Lihovce i Beganove (800 metara), asfaltiranje dijela puta za Doljane i Zadoljane (800 metara), Asfaltiranje dijela puta u Dragovićima (150 metara), rekonstrukcija mosta u Kahrimanima, izgradnja rasvjete u naseljima Grude i Zadoljani, ugradnja po nekoliko rasvjetnih tijela koja nedostaju u naseljima Dragovići, Jeleč, Beganovi i Trnčići. Kao prioritet predstavnici MZ Pazarić su kandidirali rekonstrukciju Doma kulture, svjesni da je to zahtjevna i skupa investicija koja bi se mogla raditi u etapama. Predložena je regulacija vodotoka Kradenik-Resnik u dužini od 100 metara te uređenje Bjelašničke ulice čitavom dužinom. Jedan od prijedloga je bio da se četiri autobuska stajališta u Pazariću urede i natkriju za što su predstavnici Mjesne zajednice iskazali spremnost da snose dio troškova zajedno s Općinom. Predstavnici MZ Osenik su u pisanoj formi dostavili svoje prijedloge za Budžet kao i predstavnici MZ Lokve. U ime Općinskog načelnika prisutnima se obratio Enes Kazić, šef Službe za opću upravu Općine Hadžići.

– Dakle veliki dio prijedloga i projekta koje smo večeras čuli može se vrlo jednostavno riješiti ako mjesna zajednica uputi zahtjev  u pisanoj formi Općini. Ako se radi o tome da fali po neka sijalica u nekom zaseoku to se rješava vrlo brzo redovnim putem. Isto tako ukoliko je potrebno urediti ili asfaltirati krakove pojedinih puteva i tu smo vam na raspolaganju i izaći ćemo da napravimo predmjere i predračune. Ključno je da zahtjev pokrene mjesna zajednica. Svaki prijedlog koji smo čuli bit će definisan Programom rada Općinskog načelnika za ovu godinu. Svaki od ovih zahtjeva će biti analiziran, razmotren i poredan po prioritetima, kazao je Kazić. Javna rasprava o Nacrtu Budžeta za područje Hadžića bit će održana večeras u 18:00h u atriju Osnovne školi „6.mart“ Hadžići.

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0