Općinsko vijeće Hadžići: Novi predsjedavajući je Adi Kalem

Novi predsjedavajući Općinskog vijeća Hadžići od danas je Adi Kalem (SDA). Njegovu kandidaturu, ujedno i jedinu, je na današnjoj 21. redovnoj sjednici Općinskog vijeća od 27 prisutnih vijećnika podržalo njih 20.

Opcinsko_vijece_21_sjednica_2018_8

Dosadašnji predsjedavajući Vijeća gospodin Senad Kovačević je podnio ostavku na ovu funkciju iz ličnih razloga. Kovačević je vijećnik izabran na Lokalnim izborima 2016. godine sa liste političkog subjekta SDA. Njegov mandat je prestao 6.11.2018. godine, a upražnjeno mjesto dodjeljeno je sljedećem kvalificiranom kandidatu sa liste političkog subjekta SDA gospodinu Čomor Edinu.

Vijećnici su izabrali i novog predsjednika Komisije za nadzor zakonitosti rada, a to je Maid Dželilović. Prethodno je sa ove dužnosti na lični zahtjev razriješen Amel Bužo.

Budžet Općine Hadžići je dokument koji određuje kvalitet života u našoj lokalnoj zajednici i ujedno je mjerilo uspješnosti rada Općinskog načelnika, Općinskih službi i Općinskog vijeća. Mnogo je rezultata koji govore da se Općinom Hadžići domaćinski upravlja, a najnovija potvrda je jednoglasno usvajanje Odluke o izmjenama i dopunama budžeta Općine Hadžići za 2018. godinu. Rebalansom je budžet naše lokalne zajednice za 2018. godinu povećan za 2.059.510,00 KM tako da ukupni predloženi Budžet Općine Hadžići za 2018. godinu iznosi 16.588.501,00 KM. Najveći dio ovog novca je usmjeren na kapitalne projekte.

Opcinsko_vijece_21_sjednica_2018_9

Vijećnici su usvojili i Nacrt Budžeta za 2019. godinu u iznosu od 12,8 miliona KM. Također su usvojene odluke o pristupanju izrade plana parcelacije za stambena naselja Ferhatlije, Bioča i Doljani te regulacionih planova za stambena naselja Musići, Ušivak i Tinohovo.

Opcinsko_vijece_21_sjednica_2018_13

Vijećnici su razmatrali i Izvještaj o provedenim Općim izborima 2018. godine koji nije dobio podršku. Izvještaj o radu organa mjesnih zajednica na području općine Hadžići je usvojen. Usvojene su i Informacije o položaju mladih u općini Hadžići te Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračke populacije iz oblasti boračko – invalidske zaštite.

Opcinsko_vijece_21_sjednica_2018_18

Na kraju današnje 21. redovne sjednice Općinskog vijeća usvojen je zaključak da se u što skorije vrijeme organizuje tematska sjednica o pitanjima rješavanja problema zdravstva na području općine Hadžići (inicijativa Mirsada Dupovca -SDP) i rješavanja problema građana Mjesne zajednice Donji Hadžići zbog migracionog centra Ušivak (inicijativa Mirze Mušanovića – SDA).

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0