Općinsko vijeće Hadžići: Najozbiljnije ugroženo funkcionisanje Doma zdravlja Hadžići

Na osnovu dostavljenih podataka nadležne Javne ustanove Domovi zdravlja Kantona Sarajevo u Informaciji o stanju zdravstvene zaštite na području općine Hadžići uopće nije prikazano alarmantno stanje koje se ogleda u nedostatku kadrova čime je najozbiljnije ugroženo funkcionisanje Doma zdravlja Hadžići. U proteklom periodu nisu napravljeni nikakvi pomaci po pitanju unaprjeđenja zaštite zdravlja građana naše općine. Prvenstveno se to odnosi na dugogodišnji problem nedostataka medicinskog kadra, kako u primarnoj zdravstvenoj zaštiti tako i u specijalističkim službama našeg Doma zdravlja. S toga Općinsko vijeće Hadžići, na prijedlog Zdravstvenog savjeta hitno zahtijeva slijedeće mjere: pet ljekara porodične medicine, produžiti ugovore za dvije doktorice koje trenutno rade po ugovoru o djelu, sedam medicinskih sestara tehničara, tri stomatološke sestre, dva pedijatra, jedan inžinjer biohemije, rad oftamologa najmanje tri dana u sedmici, rad interniste pet dana u sedmici, rad neurologa tri dana u sedmici, rad psihologa pet dana u sedmici, rad otorinolaringologa tri dana u sedmici i rad psihijatra tri dana u sedmici.

Opcinsko_vijece_26_sjednica_2019_13

Ove mjere je Općinsko vijeće Hadžići na danas održanoj 26. sjednici usvojilo u formi zaključka koji će po hitnoj proceduri biti proslijeđen JU Domovi zdravlja KS te Ministartsvu zdravstva KS. Inače, o ovoj temi danas su govorili Općinski načelnik Hamdo Ejubović, zastupnik u Parlamentu Federacije BiH Eldar Čomor, zastupnice Skupštine Kantona Sarajevo Segmedina Srna Bajramović i Admela Hodžić, predsjednica Zdravstvenog savjeta općine Hadžići Irma Keser, direktor Doma zdravlja Hadžići Ramić Fikret te većina vijećnika Općinskog vijeća Hadžići.

Opcinsko_vijece_26_sjednica_2019_16

Pored ove tačke 24 prisutna vijećnika, pod predsjedavanjem Adija Kalema, razmatrali su još 13 tačaka dnevnog reda. Jednoglasno je usvojen Izvještaj o radu i poslovanju JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići za 2018. godinu i plan poslovanja za 2019. godinu. Ovo preduzeće je u protekloj godini ostvarilo dobit nešto veću od 191.000 KM. Jednoglasno je usvojena Odluka o pristupanju izrade Regulacionog plana Stambeno naselje „Ušivak“ Hadžići kao i  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu.

Većinom glasova vijećnici su usvojili i Informaciju o izvršenju Budžeta Općine Hadžići za prva tri mjeseca 2019. godine. U pomenutom periodu ostvareni su prihodi u ukupnom iznosu od 5.948.752,34  KM što predstavlja  42,59% planiranih sredstava. U odnosu na isti period prethodne godine ukupni prihodi su veći za  40,03 odsto.

Također vijećnici su podržali Informaciju o stanju kulture u općini Hadžići za 2018. godinu, Informaciju o aktivnostima KJKP „RAD“ za 2018. godinu i Plan aktivnosti za 2019. godinu, Informaciju o aktivnostima KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo za 2018. godinu i Plan aktivnosti za 2019. godinu te Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0