Općinsko vijeće Hadžići: Bivša PDI “Bjelašnica” spremna za investicije

Na današnjoj 12. sjednici Općinskog vijeća Hadžići većinom glasova usvojen je prijedlog  Regulacionog plana “Privredna zona Hadžići”. Plan se radi za područje bivšeg Preduzeća drvne industrije „Bjelašnica“Hadžići. Površina obuhvaćena utvrđenim granicama iznosi 9,3 hektara. Također su usvojene i odluke o usvajanju i provođenju ovog Regulacionog plana. Cilj izrade Plana je prilagođavanje novonastalim potrebama budućih korisnika ovog prostora, t.j potreba za izgradnjom kapaciteta za proizvodnju, skladištenje i sadržaje poslovne namjene. U skladu s tim u okviru ove prostorne cjeline mogu se graditi sadržaji proizvodno-poslovnoskladišne namjene, a uz uslov da planirani proizvodno-skladišni objekti svojim djelatnostima (sadržaj i kapacitet) ne ugrožavaju životnu okolinu, pogotovo što se radi o prostoru koji je u kontaktnoj zoni sa stambenim naseljem.

Opcinsko_vijece_12_sjednica_2017

– Lokaciju smo spremili za investiranje. Do ovog momenta imamo tri ozbiljne ponude za otvaranje proizvodnih pogona o čemu će Vijeće odlučivati već na narednoj decembarskoj sjednici, kazao je Općinski načelnik Hamdo Ejubović.

U okviru ove zone mogu biti „locirani“ proizvodni i skladišni objekti – pogoni sa čistim ekološki neškodljivim proizvodnim procesima u skladu sa standardima EU odnosno baziranim na novim proizvodnim pogonima unutar određene djelatnosti ili srodnih djelatnosti. Proizvodno-skladišni objekti svojim djelatnostima ne smiju narušiti bilo koji parametar sredine (voda, odvodnja, zrak, buka, zemljište i sl.), a što je regulisano setom pravnih akata iz oblasti zaštite okoliša. Planom predloženom organizacijom na datom prostoru planirano je 23 parcele – lokacije za izgradnju novih kapaciteta.

Jednoglasno je usvojena Informacija o uspjehu u učenju i vladanju učenika osnovnih i srednje škole sa područja općine Hadžići za školsku 2016/2017. godinu i o početku školske 2017/2018. godine.  U školskoj 2016/2017 godini, u četiri osnovne škole na području Općine nastavu je pohađalo  2161 učenik dok je u srednjoj školi nastavu pohađalo ukupno 786 učenika.Zabilježena je relativno visoka prosječna ocjena učenika u svim školama. Analizirajući uspjeh učenika u vladanjumože se konstatovati da je broj učenika sa primjernim, odnosno lošim  vladanjem,  u odnosu na prošlu školsku godinu nešto smanjen. U analizi uspjeha u vladanju učenika u Srednoškolskom centru evidentno je da je, također, smanjen broj učenika  sa lošim vladanjem.

Opcinsko_vijece_12_sjednica_2017_1

Vijećnici su bili jedinstveni u ocjeni da Općina Hadžići ulaže ogromne napore i finansijska sredstva u poboljšanje obrazovnog sistema na području naše općine te pozvali Općinskog načelnika i Općinske službe da nastave taj trend.

Opcinsko_vijece_12_sjednica_2017_25

Na dnevnom redu su još bile i usvojene slijedeće tačke: Odluka o građevinskom zemljištu, Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene po 1m² korisne površine na području općine Hadžići, Odluka o utvrđivanju bazne cijene za određivanje naknade za uređenje građevinskog zemljišta na području općine Hadžići, Odluka o visini naknade za pogodnost građevinskog zemljišta – rente na području općine Hadžići, Izvještaj o radu organa mjesnih zajednica na području općine Hadžići, Informacija o položaju mladih u općini Hadžići, Informacija o ostvarivanju prava pripadnika boračke zaštite iz oblasti boračko – invalidske zaštite, Izvještaj o realizaciji Zaključka Općinskog vijeća Hadžići broj: 01-01-2-6092/2017,Rješenja imovinsko – pravne službe te Vijećnička pitanja, odgovori i inicijative.

Sjednicom je predsjedavao Senad Kovačević, a prisustvovalo je 27 vijećnika.

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0