Komisije

Komisija za Statut i propise

  1. TUFO MIRSAD  predsjednik
  2. ISUFI ARBEN zamjenik predsjednika
  3. ALAĐUZ VAHID  član
  4. BANDIĆ DURAN član
  5. MASLO HALID    član

Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja

  1. DUVNJAK JUNUZ predsjednik
  2. DUPOVAC MIRSAD zamjenik
  3. SEJDOVIĆ NAMIK član
  4. VATRIĆ MINELA članica

  5. MUHIBIĆ ALDAN  član

Komisija za predstavke, prijedloge i pritužbe

  1. HUJIĆ EJUB predsjednica
  2. BOLOBAN RIJAD zamjenik
  3. PEHLIVAN KEMAL član
  4. ČARDAKOVIĆ RIFET član

  5. SUBAŠIĆ ESAD član

Komisija za društvene djelatnosti i saradnju sa vjerskim zajednicama

  1. ČOVIĆ MUHAMED predsjednik
  2. HUJIĆ AHMED zamjenik predsjednika
  3. KONJHODŽIĆ MALIK član
  4. HUJIĆ AJLA članica
  5. BANDIĆ MEVLIDA članica

Komisija za ljudska prava i ravnopravnost spolova

  1. OMEROVIĆ AJLA predsjednica
  2. MIRVIĆ AIDA zamjenica predsjednice
  3. OMEROVIĆ ARMINA članica
  4. MURATOVIĆ DAHIJA ERVINA članica
  5. ZULOVIĆ IFETA članica

Komisija za izbor i  imenovanja 

  1. Nedžad Karić      – predsjednik Komisije
  2. Mujo Ibrica      – zamjenik predsjednika Komisije
  3. Salko Gosto       – član
  4. Zlatan Šehić       – član
  5. Zehro Marić       – član

Komisija za prostorno planiranje, uređenje i ekologiju

  1. EJUBOVIĆ ALMA predsjednica
  2. KORJENIĆ EDIN zamjenik predsjednice
  3. NIZIĆ AZRA članica
  4. MRKONJA DŽEJLANA članica
  5. MUJIĆ VEDAD član

Komisija za nadzor zakonitosti rada

  1. MAID ĐELILOVIĆ predsjednik
  2. ČOMOR LEJLA zamjenica predsjednika
  3. BEČIĆ SEJAD član
  4. SAKIĆ MIDHAT član
  5. NUKICA BELMA članica

Komisija za praćenje položaja boraca, RVI i porodica šehida i poginulih boraca

  1. MARIĆ ZEHRO predsjednik
  2. DŽELKO ZIFET zamjenik predsjednika
  3. TUFO EKREM član
  4. REIZBEGOVIĆ REFIK član
  5. BEGANOVIĆ HUSEIN član

 Komisija za obilježavanje značajnih događaja i ličnosti

  1. KADIĆ ZIJO predsjednik
  2. FIŠO MUHAREM zamjenik predsjednika
  3. SELIMOVIĆ ADIL član
  4. DUPOVAC NERMIN član
  5. KATKIĆ ADEM član

Komisija za poslove mjesnih zajednica

  1. JAPALAK SALKO predsjednik
  2. KORO SEAD zamjenik predsjednika
  3. TUFO KEMAL član
  4. MUHIBIĆ ADMIR član
  5. ČOMOR EDIN član

Administrativna komisija

  1. MEHMEDIĆ BELMA predsjednica
  2. DAJDŽIĆ SEDIN zamjenik
  3. SELIMOVIĆ SMERALDINA članica
  4. SADIKOVIĆ AISA članica

  5. BEČIROVIĆ MALIK član

Komisija za odlikovanja i općinska priznanja

  1. TELAREVIĆ MIRSAD predsjednik
  2. KALEM ADI zamjenik predsjednika
  3. ZAHIROVIĆ MAHIR član
  4. LIHOVAC HASAN član
  5. ČOMOR ADNAN član

Komisija za međuopćinsku saradnju

  1. BAJRAKTAREVIĆ MUBERA predsjednica
  2. PROHA ADNAN zamjenik predsjednika
  3. KAZIĆ IRMA članica
  4. KABULOVIĆ MERISA članica
  5. ČAJIĆ SABINA članica

 Komisija za sport i mlade

  1. MUŠANOVIĆ MIRZA predsjednik
  2. BIRDŽO ALDIJANA zamjenica predsjednika
  3. ČORBO ADNAN član
  4. ALTOKA MELIHA članica
  5. HORMAN ARMEN član

Komisija za nadziranje primjene Kodeksa ponašanja izabranih predstavnika – vijećnika Općinskog vijeća Hadžići

  1. Dupovac Mirsad – predsjednik
  2. Nizić Armin – zamjenik
  3. Maslo Jasmina – članica
  4. Đelko Merima – članica
  5. Mervana Marić – članica

Drugostepeni organ za žalbe

  1. BOLOBAN RIJAD  predsjednik
  2. ALAĐUZ MAHIR   član
  3. MUJAJ HALID       član
  4. ČOLAK ELVIR        član
  5. FATIĆ SEAD           član

Komisija za dodjelu građevinskog zemljišta

  1. Nihad Šehić – predsjednik/Omerović Fikreta – zamjenica predsjednika
  1. Aldin Ramić – član/ Nedim Dupovac – zamjenik člana
  1. Nusret Merdanović  – član/ Almin Bašić – zamjenik člana

   

Savjet zdravstvene zaštite

 • ĐELILOVIĆ TARIK – predsjednik Zdravstvenog savjeta
 • KARIŠIK IRMA – zamjenica predsjednika Zdravstvenog savjeta
 • HORMAN ISMIĆ BELMA – članica
 • MUHIBIĆ NERMINA – članica
 • KESER IRMA – članica
 • KORJENIĆ EMINA – članica
 • RAMIĆ LEJLA – članica
 • PAŠKOVAN MIRELA – predstavnica škola sa područja općine Hadžići
 • KUSTURA MUAMER, dr. vet. med. – predstavnik Veterinarske ambulante Hadžići
 • KORO IZET – predstavnik Jedinstvenog općinskog organa uprave
 • BALIĆ ADNAN – predstavnik zdravstvene ustanove OJ Dom zdravlja Hadžići
 • ĐUDERIJA dr. MURAT – predstavnik Zdravstvenog savjeta ispred JU „Zavod za zaštitu žena i materinstva“ – lokalitet Hadžići
 • BOZALIJA DŽEVAD – predstavnik mladih
 • RAMIĆ dr. FIKRET – predstavnik Crvenog križa