Predsjedavajući OV

 

Vijece_10_2017_4

 

Senad Kovačević je rođen 1984. godine u Sarajevu. Diplomirani socijalni radnik.  Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Zaposlen je kao administrativno – tehnički sekretar u Općinskoj organizaciji Stranke demokratske akcije Hadžići. Član je Upravnog odbora PSD „Pazarić“ kao i „Gorske službe spašavanja“ Hadžići. Funkciju predsjedavajućeg Općinskog vijeća Hadžići obavlja od aprila 2017. godine.