Služba za privredu, finansije i inspekcijski nadzor

NADLEŽNOSTI

  • Prati privredna kretanja u oblasti male privrede i samostalnog privređivanja.
  • Vodi registre samostalnih privrednika-obrtnika, vodi brigu o prirodnim poljoprivrednim i šumskim resursima općine.
  • Vodi brigu o razvoju turističkih resursa općine, te razvoju kapaciteta u kućnoj radinosti.
  • Vrši poslove u vezi sa izradom budžeta općine.
  • vrši inspekcijski nadzor, odnosno kontrolu rada sudionika u građenju i održavanju građevine i obavlja poslove inspekcijskog nadzora u prvom stepenu u oblasti urbanizma i građenje na osnovu Zakona o prostornom uređenju i propisa donesenih na osnovu tog Zakona, te preduzima Zakonom propisane mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti;
  • ostvaruje saradnju sa mjesnim zajednicama po pitanju bespravne gradnje i vodi evidenciju bespravne gradnje na području Općine;
  • prati stanje zaštićenih zona i analizira isto u toj oblasti;
  • vrši inspekcijski nadzor, odnosno kontrolu iz oblasti komunalne djelatnosti i obavlja poslove inspekcijskog nadzora u prvom stepenu u oblasti komunalne djelatnosti na osnovu Zakona o komunalnim djelatnostima i propisa donesenih na osnovu tog Zakona, te preduzima Zakonom propisane mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti;
  • vodi upravni postupak i izrađuje prijedloge rješenja i drugih akata iz nadležnosti službe;

Broj Uposlenih 1o

Odgovorno lice: Esma Topalović