Služba civilne zaštite

NADLEŽNOSTI

  • organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području Općine;
  • izrađuje procjenu ugroženosti za područje Općine;
  • priprema program zaštite i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u Općini;
  • prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite;
  • organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite;
  • organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja;
  • predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje elaborat za izvođenje vježbi civilne zaštite u Općini;
  • vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite i određuje

Broj Uposlenih 5

Odgovorno lice: Nijaz Musić