Kabinet općinskog načelnika

Broj zaposlenih 5

Odgovorno lice: Sekretar organa uprave