Mjesne zajednice

Klik na mjesnu zajednicu za detaljnije

MZ Binježevo

Savjet mjesne zajednice

–          Isić Zaim                                     predsjednik       (062-126-555)

–          Rešidović Miza                          član

–          Nizić Namik                               član

–          Rešidović Amir                          član

–          Čatić Adil                                    član

 

MZ Miševići

Savjet mjesne zajednice

–          Omerović Vehbija                  predsjednik       (061-925-747)

–          Zahirović Munib                      član

–          Nuhanović Sejfo                      član

–          Pačo Rifet                                  član

–          Memić Meho                            član

 

MZ Mokrine

Savjet mjesne zajednice

–          Sajnica Sedik                            predsjednik       (061-616-870)

–          Sajnica Inel                               član

–          Mulagić Nezir                           član

–          Hasić Edin                                član

–          Mulagić Nijaz                           član

 

MZ Donji Hadžići

Savjet mjesne zajednice

–          Mušanović Mirza                    predsjednik       (061-532-256)

–          Hasanović Ramiz                      član

–          Musić Dževad                            član

–          Vatrić Zijo                                  član

–          Bandić Tarik                              član

 

MZ Žunovnica

Savjet mjesne zajednice

–          Merdžanović Ervin                 predsjednik       (061-310-888)

–          Merdžanović Zahida               član

–          Sadiković Ahmed                    član

–          Stupar Senaid                          član

–          Gačanović Aida                        član

–          Musić Adnan                            član

–          Jahić Sanel                               član

 

MZ Hadžići

Savjet mjesne zajednice

–          Mulagić Safet                           predsjednik       (061-224-772)

–          Kalkan Mustafa                       član

–          Bečirović Munib                      član

–          Subašić Muhamed                  član

–          Musić Edin                               član

–          Begović Mirsad                       član

–          Đelilović Amir                         član

–          Lipa Adis                                  član

–          Krek Ramiz                              član

–          Logo Amel                                član

–          Šehić Edin                                član

 

MZ Grivići

Savjet mjesne zajednice

–          Čović Fikret                                               predsjednik       (061-235-059)

–          Čović Amer                                član

–          Dervišević Emir                        član

–          Čović Dženan                            član

–          Burzić Almina                           član

 

MZ Drozgometva

Savjet mjesne zajednice

–          Đelko Izet                                  predsjednik       (061-356-776)

–          Proha Enis                                  član

–          Drina Izet                                   član

–          Bešo Admir                                član

–          Koro Muhamed                         član

 

MZ Lokve

Savjet mjesne zajednice

–          Joldo Fikret                               predsjednik       (061-150-463)

–          Čizmić Ramiz                             član

–          Hujić Sead                                  član

–          Šehić Rasim                               član

–          Odobašić Midhat                      član

 

MZ Pazarić

Savjet mjesne zajednice

–          Fejzić Elvedin                           predsjednik       (061-518-549)

–          Čomor Džemal                         član

–          Hujić Nijaz                                član

–          Hujić Enis                                 član

–          Kazazović Nevzet                     član

–          Buljugija Zilko                         član

–          Lihovac Meho                          član

–          Ejubović Refik                         član

–          Đuderija Rašid                        član

–          Krbezlija Anela                        član

–          Medija Nermana                     član

 

MZ Osenik

Savjet mjesne zajednice

–          Bečarević Anes                        predsjednik       (061-158-174)

–          Bužo Sejfo                                 član

–          Bužo Muamer                          član

–          Bužo Anel                                 član

–          Jakubović Muhamed             član

 

MZ Tarčin

–      Savjet mjesne zajednice

–      Japalak Salko                                    predsjednik       (033-418-825)

–      Horman Aldin                                  član

–      Japalak Senad                                  član

–      Habibović Šaćir                                član

–      Kazić Kemal                                      član

–      Oputa Muamer                                 član

–      Krčalo Đemko                                  član

–      Muhibić Admir                                član

–      Haskić Karić Maida                        član

 

 

MZ Raštelica

–              Subašić Hazret                  Predsjednik

–              Kazić Ifet                             član

–              Subašić Selma                   član

–              Šarić Rasim                        član

–              Tubok Fahro                      član

 

MZ Budmolići

–              Katkić Adem                     Predsjednik

–              Smajević Eldin                 član

–              Mrkonja Senad                član

–              Bajrić Ismir                      član

–              Tabak Bajro                      član

 

MZ Duranovići

–              Golubić Amel                    Predsjednik

–              Arnaut Jakub                     član

–              Šahić Armin                       član

–              Radoš Enes                        član

–              Šerbo Eldin                        član

 

MZ Trzanj

–              Fišo Meho                          Predsjednik

–              Fišo Rasim                          član

–              Kazić Adis                           član

–              Tufo Muhamed                  član

–              Kazić Ramiz                        član

 

MZ Luke

–              Ćesko Fahrudin                Predsjednik

–              Zolotić Safet                      član

–              Jakupović Adnan             član

–              Bužo Atif                            član