Općina Hadžići: Odluka o prijemu volontera 2019

Na osnovu Statuta Općine Hadžići i Pravilnika o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora volontera IV, VI i VII stepena stručne spreme u Općini Hadžići, Općinski načelnik putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove donosi Odluku o izboru lica visoke stručne spreme bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje  bez zasnivanja radnog odnosa. Po završenom Javnom pozivu i provedenoj konkursnoj proceduri izabrani su sljedeći kandidati koji će u Općini Hadžići obavljati volonterski rad u periodu od 01.05. 2019. godine do 30.04. 2020. godine: Bajić Merima, Begić Ismira, Ćorić Mirza, Delalić Sibel, Hodžić Aida, Hodžić Havka, Kabulović Aldin, Koro Irma, Lihovac Adela, Mujić Azra, Tinjak Minela, Šehović Šejla i Tufo Ermin. U skladu sa Pravilnikom sa izabranim kandidatima zaključit će se ugovor, a o terminu će biti naknadno obaviješteni. Za zanimanje  Bakalaureat/Bachelor uprave nije bilo podnešenih prijava. Kandidati koji su aplicirali na Javni poziv, a nisu izabrani na listu uspješnih kandidata u skladu sa članom 14. Pravilnika nakon oglašavanja liste mogu u roku od osam dana od dana oglašavanja izjaviti prigovor Općinskom načelniku koji donosi konačnu odluku.

 

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0