Općina Hadžići: Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu iskazane potrebe, a u skladu sa važećim zakonskim propisima načelnik Općine Hadžići raspisuje Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme Višeg referenta za ovjeru prepisa i legalizaciju potpisa.

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete i to: SSS/IV-Srednja škola društvenog ili tehničkog smjera,10 mjeseci radnog staža/iskustva u struci, položen stručni ispit,poznavanje rada na računaru.

Prijave na Javni oglas sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Općina Hadžići, 71240 Hadžići, ul. Hadželi 114 s naznakom“Za javni oglas“. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

JAVNI OGLAS VIŠI REFERENT ZA OVJERU PREPISA I LEGALIZACIJU POTPISA 2020

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0